Tap To Call

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

  • Black Bird Theme

    Premium WordPress Themes with Single Click Installation, Just a Click and your website is ready for use.

Våra huvudsakliga utbildningsområden

YKB Fortbildning

Eco2Trainer är ett verktyg som gör det är både enkelt och billigt att utbilda förarena. En ecodrivingkurs betalar igen sig på cirka 3 månader, därefter tjänas bränsle och pengar snabbt.

Read More

Ecodriving

Eco2Trainer utbildningen bedriv i klassrum med en lärare och ett flertal förare, vilket generar en mycket kostnadseffektiv utbildning. Teori varvas med praktiska övningar.

Read More

Utryckningsutbildning

Att köra rationellt innebär att köra snabbt men samtidigt säkert. Brandkår, ambulans och polis har stora krav på sina förare. De måste snabbt och säkert ta sig till målet varje gång.

Read More